بُنِت می
بُنِت می

تبلیغات در دنیای مدرن امروزه

تبلیغات در دنیای مدرن امروزه

یکی از با ارزشترین داراییهای هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت میباشد

هرچه ارزش نام و نشان تجاری درذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد

شرکت میتواند درسایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند از داراییهایی است

که هم ارزش شرکت را حفظ میکند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

تبلیغات در دنیای مدرن

پایه و پروسه جذب مشتری و مخاطب احتمالی، در واقع آگهی و تبلیغات عنصری می باشد.

که هرگز نمیتوان از آن چشم پوشید و با اطمینان میتوان گفت که پایه و بیس اصلی فعالیت ها در جذب مخاطب و مشتری خدمات و یا محصولات یک فعالیت اقتصادی و بیزینس بوده .

همین تبلیغات بوده و در کسب و کار اینترنتی نیز اساس و اصل همین می باشد.

ولی با یک تفاوت اعجاب آور و شگرف که حتی میتوان در کسب و کار اینترنتی هزینه آگهی و تبلیغات خود را تا حد صفر کم کنیم.

حال به نظر شما آیا آگهی رایگان اینترنتی فوق العاده و جذاب نیست؟

تبلیغات در دنیای مدرن

دنیای کنونی دنیای تبلیغات است

به همین دلیل بسیاری از سازمان ها در دنیای رقابتی امروز ناچارند تا از ابزارهای تبلیغات رسانه ای.

برای معرفی خدمات و محصولات خود استفاده کنند تا از سایر رقیبان عقب نمانند.

بی هیچ شکی نپرداختن هیچگونه هزینه ای در تبلیغات مقبول و مطلوب صاحبان مشاغل، اعم از اینترنتی و یا هر شغلی است.

ولی موضوع اینجا می باشد که آیا هرگونه تبلیغات رایگان در سطح اینترنت مفید است؟

هدف از تبلیغ در اینترنتی جذب بازدید کننده حقیقی و افزایش بازدیدها بوده که در پایان فقط سود بردن نیست.

بلکه میتوان گفت که تبلیغات اینترنتی خوب و موفق و همچنین مناسب آن تبلیغاتی است که بتواند هر بازدید کننده ای را برای ورود به سایتتان ترغیب کند.
تبلیغات تلاشی است برای ایجاد یک ارتباط دو سویه غیر مستقیم با مخاطبان.

به عبارتی دیگر تبلیغات به معنای رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد و تغییر نگرش و دگرگونی در رفتار و دانش مخاطبان است.

تاثیرات تبلیغات بر مخاطبان را می توان به این شرح بیاکرد تبلیغات می‌تواند موجب شناخت و آگاهی نسبت به محصول و خدمات شود.

به طور کلی مردم به سرو کار داشتن با مواردی که تاکنون نشنیده اند یا ندیده­اند تمایلی نشان نمی‌دهند.
تبلیغات عبارت است از تبلیغات، تلاشی برای تاثیر گذاری بر افراد و کنترل رفتار آنان برای رسیدن به یک مجموعه ی هدف های مشخص است.

و عاملی ارتباطی برای تاثیر بر مخاطب و تغییر نگرش، انگیزش و دانش و رفتار اوست .

دیدگاهتان را بنویسید