بُنت می
بُنت می

این فرم تنها توسط کارشناسان ما قابل مشاهده است

 

کاربر گرامی شما می توانید نسبت به ثبت شکایت خود از آگهی ها و یا آگهی دهنده اقدام نمایید.

نحوه ثبت شکایت :
در صورتی که از آگهی ها و یا آگهی دهنده شکایت دارید نام آگهی دهنده یا شماره تماس در متن درج نماید و شکایت خود را مطرح و سپس ثبت نمایید.

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای کاربران هدف تیم ما می باشد