بُنِت می

ریپورتاژ

ریپورتاژ
bonetme

کنسرسیوم پاسارگاد

کنسرسیوم (consortium) چیست؟ -به ائتلاف یا هم فرجام بر پیوند دو یا چند فرد،شرکت،سازمان یا حکومت یا ترکیبی از این ها که باهم برای انجام

اطلاعات بیشتر>>