بُنت می

بسته دایان

رایگان 30 روز
کاربر فقط مجاز به یک بار فعال کردن این بسته به صورت رایگان می باشد و شما می توانید تعداد ۳ آگهی در مدت زمان ۳۰ روز ثبت نماید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 3 آگهی

بسته نوا

20,000تومان 40 روز
با خرید این بسته شما می توانید به تعداد مجاز آگهی در تمامی دسته ها ثبت نماید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

بسته ویژن

50,000تومان 60 روز
با خرید این بسته شما می توانید به تعداد مجاز آگهی در تمامی دسته ها ثبت نماید و همچنین امکان ارسال ویدیو از آگهی خود و امکان ارسال لینک وب سایت را داشته باشید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 30 آگهی

پنل دفاتر املاک

730,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها املاک امکان ارسال ویدیو از آگهی برای آگهی های ویژه ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 2000 آگهی

پنل نمایشگاه خودرو

730,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها وسایل نقلیه امکان ارسال ویدیو از آگهی برای آگهی های ویژه ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1500 آگهی

پنل شرکتی

730,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها کسب کار و استخدام امکان ارسال ویدیو از آگهی برای آگهی های ویژه ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1500 آگهی

پنل کسب کار ها

730,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها کسب کار امکان ارسال ویدیو از آگهی برای آگهی های ویژه ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1500 آگهی

پنل پوشاک

730,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها پوشاک امکان ارسال ویدیو از آگهی برای آگهی های ویژه ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 2000 آگهی

پنل خدماتی

730,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها خدماتی امکان ارسال ویدیو از آگهی برای آگهی های ویژه ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1500 آگهی