بُنِت می
بُنِت می

بسته دایان

رایگان 30 روز
پلن پایه به صورت رایگان می باشد و شما می توانید تعداد ۵ آگهی ثبت نماید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 5 آگهی

بسته نوا

20,000تومان 60 روز
با خرید این پلن شما می توانید به تعداد مجاز آگهی در تمامی دسته ها ثبت نماید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 25 آگهی

بسته ویژن

50,000تومان 90 روز
با خرید این پلن شما می توانید به تعداد مجاز آگهی در تمامی دسته ها ثبت نماید و همچنین امکان ارسال ویدیو از آگهی خود و امکان ارسال لینک وب سایت را داشته باشید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 70 آگهی

پنل دفاتر املاک

730,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها املاک امکان نردبان کردن 1000 عدد آگهی امکان ویژه کردن آگهی 100 عدد آگهی امکان ارسال ویدیو از آگهی ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1500 آگهی

پنل نمایشگاه خودرو

600,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها وسایل نقلیه امکان نردبان کردن 1000 عدد آگهی امکان ویژه کردن آگهی 200 عدد آگهی امکان ارسال ویدیو از آگهی ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1200 آگهی

پنل شرکتی

640,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها کسب کار و استخدام امکان نردبان کردن 1000 عدد آگهی امکان ویژه کردن آگهی 150 عدد آگهی امکان ارسال ویدیو از آگهی ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1500 آگهی

پنل کسب کار ها

400,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها کسب کار امکان نردبان کردن 1000 عدد آگهی امکان ویژه کردن آگهی 100 عدد آگهی امکان ارسال ویدیو از آگهی ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 500 آگهی

پنل پوشاک

730,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها پوشاک امکان نردبان کردن 1500 عدد آگهی امکان ویژه کردن آگهی 100 عدد آگهی امکان ارسال ویدیو از آگهی ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 2000 آگهی

پنل خدماتی

620,000تومان 365 روز
امکان ثبت آگهی در دسته ها خدماتی امکان نردبان کردن 800 عدد آگهی امکان ویژه کردن آگهی 50 عدد آگهی امکان ارسال ویدیو از آگهی ایجاد صفحه اختصاصی با لوگو و برند شما یک عدد ریپورتاژ آگهی در خصوص کسب کار شما نمایش تمامی آگهی های ثبت شده شما
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 800 آگهی