بُنت می

بایگانی‌های پست بانک - bonetme

آگهی پیدا نشد

پست بانک
پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت محترم وزیران از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، و در حال حاضر با دارا بودن حدود 6500 شعبه و باجه بانکی روستایی در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را به هموطنان عزیز ارائه می‌دهد. سال1362:پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه وسیع پستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات محترم وزیران 1365تهیه و ارائه مقدمات تشکیل پست مالی سال1366:تاسیس پست مالی سال1374:جداسازی وظایف پست مالی از شرکت و تاسیس شرکت پست بانک به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی سال1375:تصویب اساسنامه پست بانک توسط هیات محترم وزیران سال1378:لحاظ نمودن عاملیت بانکی بخش در مستندات قانون برنامه سوم سال1381:تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک با نظر بانک مرکزی سال1382:تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک توسط هیات دولت و شورای نگهبان سال 1385:پست بانک رسماً به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول ادامه خدمات شد. سال 1395 :بر اساس مصوبه مورخ 1395/5/6 مجلس شورای اسلامی و تایید شورای تگهبان، پست بانک ایران به عنوان بانک توسعه ای و تخصصی حوزه ICT کشور و همچنین بزرگترین خرده بانکدار حوزه روستایی تعیین شد.
تلفن
021-81561001,2
مرکز ارتباط
021-84284
فکس
آدرس
تهران - خیابان مطهری - بعد از دریای نور - پلاک 229
ایمیل
info@postbank.ir
وب سایت
آدرس بانکداری‌ الکترونیک